O PROJEKTU

Crucial Crowdfunding Projekt

CRUCIAL Crowdfunding je projekt podpořený z programu ERASMUS+ a navržený tak, aby poskytl informace všem, kteří by tento inovativní způsob financování mohli potenciálně využít pro financování svých podnikatelských nápadů.

Chtěli bychom zejména odstranit obavy lidí, pro něž mohou být crowdfundingové projekty prospěšné, tj. obavy podnikatelů, malých a středních podniků, sociálních firem a vůbec všech, kteří hledají investici pro svůj podnikatelský nápad.

Díky tomuto projektu se o crowfundingu mohou více dozvědět také různá podpůrná uskupení, například inovativní agentury nebo veřejné a soukromé organizace, které se na různé úrovni (místní, regionální nebo celostátní) snaží podporovat ekonomický a podnikatelský rozvoj. Všichni ti zde mohou získat informace o tom, jak crowdfunding využívat a dále šířit.

Tento projekt je podporován z programu ERASMUS+ a účastní se jej partneři z různých států EU. Někteří partneři jsou uvedeni na úvodní stránce projektu, jiní spolupráci teprve začínají. Projekt společnými silami tvoří.

Partneři

  • Mullingar Employment Action Group (MEAG) Mullingar, Irsko
  • Youth in Science and Business Foundation (YSBF) Tallinn, Estonsko
  • Institute of Entrepreneurship Development (IED) Larissa, Řecko
  • RLN (UK) Ltd. Spojené království
  • Malta Communications Authority (MCA) Valetta, Malta
  • GLAFKA s.r.o Praha, Česká republika
  • Dramblys (Social Creativity Lab) Albacete, Španělsko

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské Komise. Za obsah publikací a sdělení odpovídá výlučně autor a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt CRUCIAL (Crowdfunding Capital) 2015-1-IE01-KA202-00862 byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.