Ke stažení

 

CRUCIAL CROWDFUNDING E-BOOK

E-Book doprovázející platformu CRUCIAL CROWDFUNDING

 

HOW SUITABLE IS MY PROJECT – SELF ASSESSMENT

Seznam, který Vám pomůže zhodnotit, zda je Váš projekt vhodný k hromadnému financování. © CRUCIAL 2017

 

CRUCIAL CROWDFUNDING CAMPAIGN BUDGETING TOOL

Jednoduchý nástroj v Excelu, který Vám usnadní vytvořit, spravovat a zhodnotit rozpočet Vaší crowdfundingové kampaně. © CRUCIAL 2017

 

Crucial Crowdfunding Guide – Workshop Presentation

PowerPoint Slideshow to facilitate CRUCIAL Crowdfunding Workshop or Training Course. Can be used with the Crucial Crowdfunding Guide Printable Download in a classroom situation.  © CRUCIAL 2017

 

CRUCIAL CROWDFUNDING GUIDE PRINTABLE DOWNLOAD   ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΛΗΨΗ

The CRUCIAL guide to crowdfunding takes the readers through the fundamentals of Crowdfunding and helps them to evaluate the option of crowdfunding, and ultimately to prepare and manage a crowdfunding campaign. © CRUCIAL 2017

 

EquityCrowdfunding_eBook1   EquityCrowdfunding101-eBook-Spanish

“EQUITY CROWDFUNDING 101 – THE GLOBAL GUIDE TO A FINANCIAL REVOLUTION” by OSCAR A. JOFRE JR. CEO and Founder of KoreConX, a free all-in-one business platform that helps companies navigate and efficiently manage all their corporate business activities. ©OSCAR A JOFRE JR 2015

 

CROWDFUNDING FOR ENTERPRISE – an Examination of the Crowdfunding Landscape in Europe.

This report examines the crowdfunding industry globally, paying specific attention  to the landscape in Europe, before taking a closer look at the specific Countries participating in the CRUCIAL project. The report also looks at the legislative and regulatory situation in the USA and Europe, with an eye on what the future may hold for Crowdfunding. © CRUCIAL 2016

 

 

 

 

 

 

 

Projekt CRUCIAL (Crowdfunding Capital) 2015-1-IE01-KA202-00862 byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.