ÜHISRAHASTUSE KÄSIRAAMAT

CRUCIAL projekti rahastab EU läbi ERASMUS+ rahastusmeetme. Projekt: Crucial (Crowdfunding Capital) 2015-1-IE01-KA202-00862. Euroopa Komisjoni toetus selle veebisaidi loomisele ei sisalda endas loodu sisu heaks kiitmist. Loodud sisu väljendab autorite vaateid ning Euroopa Komisjon ei vastuta käosoleva veebilehe sisu eest.