Crowdfundingové platformy

Upozornění

Pravidla, poplatky a podmínky použití jednotlivých platforem se mohou změnit. Doporučujeme, abyste si případné aktualizace ověřili přímo na dané platformě ještě předtím, než se svou kampaní začnete.

Legislativa se v různých státech liší a odvíjí se od zákonů platných v daném státě. Projekt nebo kampaň musí vedle pravidel platformy splňovat i zákonné požadavky tohoto státu.

Projekt CRUCIAL (Crowdfunding Capital) 2015-1-IE01-KA202-00862 byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.