Konvertibilní půjčka

Konvertibilní půjčka

« Back to Glossary Index

Jde o finanční nástroj, který nově založeným firmám (start-upům) umožňuje získat počáteční peníze, aniž by přitom musely prodávat své akcie. Akcie se prodávají až později, kdy je firma rozvinutější. Konvertibilní půjčka se podobá běžné půjčce, kdy se firma zavazuje splatit vypůjčené peníze svému věřiteli; věřitel se ale může později rozhodnout, že místo splacení chce za půjčku raději získat majetkový podíl na firmě v odpovídající hodnotě (akcie). Držitelé konvertibilních půjček většinou mají možnost získat akcie se slevou, protože půjčili své peníze firmě v jejím nejranějším, a tedy nejrizikovějším stádiu.

« Back to Glossary Index

Projekt CRUCIAL (Crowdfunding Capital) 2015-1-IE01-KA202-00862 byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.